Inspiracje

Brian Tracy

"The future belongs to the risk-takers, not the comfort-seekers."

Jack Welch

"If the rate of change inside an organization is less than the rate of change outside,
the end is in sight.
The only question is when."
 
Tom Peters
 
"Excellence. Always. If not Excellence, what? If not Excellence now, when?"

Tom Peters

You take care of the people.
The people take care of the service.
The service takes care of the customer.
The customer takes care of the profit.
The profit takes care of the re-investment.
The re-investment takes care of the re-invention.
The re-invention takes care of the future.
(And at every step the only measure is EXCELLENCE.)

Stare chińskie przysłowie cytowane przez Philipa Kotlera

"Jeżeli nie zmienimy kierunku, to znajdziemy się dokładnie tam dokąd nas skierowano."
 

Andrzej Jacek Blikle-można inaczej

Amerykański biolog i podróżnik William Beebe odkrył na początku XX wieku w gujańskiej dżungli zjawisko zwane dziś mrówczym kręgiem śmierci. Było to okrąg o średnicy 350 metrów, w którym krążyły mrówki. Krążyły tak przez dwa dni, dopóki większość nie padła martwa.

W drodze z mrowiska do źródła pożywienia i z powrotem mrówki postępują według zasady „podążaj za mrówką, która idzie przed tobą”. Jeżeli jednak drogi wyjścia i powrotu biegną blisko siebie, to może się zdarzyć, że mrówka wracająca do mrowiska zacznie podążać za mrówką idącą do pożywienia. Wtedy powstaje krąg wciągający wszystkie mrówki, z którego nie potrafią one wyjść bez złamania mrówczej zasady.

Jakże często wpadamy w podobną pułapkę. Postępujemy lub myślimy w jakiś sposób tylko dlatego, że tak właśnie postępują i myślą inni. Zachęcam więc do odłączenia się od kilku kręgów: motywowanie pracownika nie musi opierać się na kiju i marchewce, firma nie musi być zbudowana na wzór pruskiej armii, podręczniki  systemów informatycznych nie muszą być niejasne i niekompletne, nie musimy wierzyć, że podniesienie stóp podatkowych zwiększy wpływy do skarbu państwa, nie musimy mówić „w cudzysłowiu” zamiast „w cudzysłowie”, mimo że cała Polska tak właśnie mówi.